Mesajımız

MERHABA

Türkiye coğrafi konum ve iklim yönünden önemli değişiklikler gösteren bir ülkedir. Uygulanacak tarım politikaları bölgesel farklılıklara göre düzenlenmelidir.

Bugüne kadar uygulanan tarım politikalarında bu farklılıklar gözetilmeye çalışılmış ancak yeterli olmamıştır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Doğu Anadolu ‘ da üreticilerin tarımsal kalkınmadaki payı düşük olduğu için milli gelirden aldığı pay da düşüktür. Batı Anadolu’da bir yılda üç ürün alındığı ve verim yüksek olduğu halde doğuda yılda bir kez hasat yapılmakta ve verim de düşük olmaktadır. Öyle ise Doğu Anadolu’ya verilecek tarımsal destekler ve zirai kıredi koşulları ile üretim politikaları bölge koşullarına göre geliştirilmelidir.

Doğu Anadolu bir tarım ve hayvancılık bölgesidir. Örneğin Erzurum Türkiye mera varlığının % 15 ine sahiptir. Yem bitkisi üretimini bölgeye özel teşviklerle artırarak, ahır desteklerini yaygınlaştırarak hayvancılığın gelişmesi sağlanmalıdır. Son yıllarda verilen hayvancılık destekleri ile modern hayvancılık koşulları iyileşmiştir. Ancak yeterli değildir.