Organik Tarım

Organik tarımda ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer tüm işlemlerde, kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmamaktadır. Çiftçiler ve aileleri tarım ilaçlarına daha sık maruz kaldıkları için, Organik tarım, öncelikle çiftçi ve ailesinin genel olarak toplumun sağlığını korur ve iyileştirir. Organik tarım yaygınlaştıkça, tedavisi çok pahalı olan hastalıklara yakalanma oranları da azalacak ve ekonomi de dolaylı yoldan olumlu etkilenecektir.

 1. Toprak verimliliğinde devamlılığı sağlar
 2. Hastalık ve zararlıları kontrol altına alır
 3. Doğadaki canlıların sürekliliğini sağlar
 4. Doğal kaynakların optimum kullanımı ile verimliliği sağlar
 1. Doğal çevre ile uyumlu üretim,
 2. Çiftlik veya yerel kaynakların kullanımına dayanan kendine yeterli kapalı bir sistemin oluşturulması,
 3. Nihai ürün yerine tüm üretim sürecinin kontrol edilip ürünün sertifikalandırılması,
 1. Gerektiğinde ve uygun yöntemlerle toprak işleme,
 2. Topraktaki organik madde ve verimliliğinin korunması,
 3. Kimyasal gübre yerine toprak verimliliğinin ekim nöbeti, yeşil ve organik gübrelerle sağlaması,
 4. Dayanıklı, sağlıklı tohum ve bitki çeşitlerinin seçimi,
 5. Uygun ekim-dikim yöntemleri ve zamanı,
 6. Bitki direncinin arttırılması, hastalık ve zararlılara karşı gerektiğinde kültürel ve biyolojik yöntemler ile organik kökenli prepatların kullanımı,
 7. Yabancı ot kontrolünde ekim nöbeti, bitkilerinin morfolojik özellikleri gibi yöntemlerin ele alınıp gerektiğinde mekanik yöntemlerin kullanımı,
 8. Ekolojik yöntemlere uygun hasat, depolama ve dağıtım,
 9. Ekolojik işletme esasları,
 1. Sağlıklı hayvan yetiştiriciliği,
 2. Hayvan barınaklarında uygun yaşam koşulları,
 3. İşletmede yemlerin üretilmesi ve organik yemlerden yararlanma,
 4. Damızlık ve ırk seçiminde ekolojik uygunluk.