Uyguladığımız Projeler

Geçimini Tarım ve Hayvancılıkla Sağlayan Çiftçilerin Rekabet Edebilirliğini, Gelir seviyelerini artırarak sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı sağlamak, Biyoçeşitliliği korumak, Kontrollü ve sertifikalı üretim metodu ile tüketiciye sağlıklı ürünler sunmayı sağlamak, Örnek üretim çeşitlerini uygulamak, Farkındalık oluşturmak, Üreticilerin bilimsel yöntemlerle üretim yapmalarını sağlamak amacıyla 2002 den beri yapmış olduğumuz çalışmalarımız.

Proje Başlığı:

Erzurum’da Organik Et Ve Süt Üretiminin Yaygınlaştırılması

Sektör:

Projenin Uygulandığı Yer (Place)

Projenin Maliyeti

(Avro)

(Projest Cost,€)

Lider Kuruluş Ya Da Ortak

(Institution)

Proje iştirakçileri

Finansman Sağlayan Donör Kuruluş10

(Donor Institutions)

Donör Kuruluş Tarafından Sağlanan Katkı Tutarı(Contributed. Amt. €)

Tarih

(Date)

ERZURUM VE KÖYLERİ

197.666

IFOAM

DATUB

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AB-MFİB

DOĞTAR BESBİR

01.01.2017-05.02.2018

Projenin Hedefi Ve Çıktıları (Project Objectives And Outcome)

1.Project Aim: To develop and to generalize Organic Husbandry

2.Project Outcome: To increase the production of organic meat and milk

to put more quality products on market

SUMMARY

Proje Başlığı:

Toprak Analizi Mobil Laboratuvar Projesi

Sektör:

Projenin Uygulandığı Yer (Place)

Projenin Maliyeti

(Avro)

(Projest Cost,€)

Lider Kuruluş Ya Da Ortak

(Institution)

Proje iştirakçileri

Finansman Sağlayan Donör Kuruluş10

(Donor Institutions)

Donör Kuruluş Tarafından Sağlanan Katkı Tutarı(Contributed. Amt. €)

Tarih

(Date)

ERZURUM VE KÖYLERİ

175.000

DOĞTAR BESBİR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

AB-MFİB

20.10.2008-20.10.2009

Projenin Hedefi Ve Çıktıları (Project Objectives And Outcome)

1. Project Aim: for vegetable production to improve soil analysis

2. Project Outcome: to arouse interest to scientific method

to increase rendement

SUMMARY

Proje Başlığı:

Organik Hayvan Pancar Üretimi İle Organik Hayvancılığın Gelişim Projesi

Sektör:

Projenin Uygulandığı Yer (Place)

Projenin Maliyeti

(Türk Lirası)

(Projest Cost,TL)

Lider Kuruluş Ya Da Ortak

(Institution)

Proje iştirakçileri

Finansman Sağlayan Donör Kuruluş10

(Donor Institutions)

Donör Kuruluş Tarafından Sağlanan Katkı Tutarı(Contributed. Amt. €)

Tarih

(Date)

ERZURUM VE KÖYLERİ

224.000 TL

DOĞTAR BESBİR

ERZURUM ORGANİK GÜVENİLİR GIDA ÜRETİCİLER DERNEĞİ

KUDAKA

01.01.2011-10.02.2012

Projenin Hedefi Ve Çıktıları (Project Objectives And Outcome)

1. Project Aim: to produce nutritious animal feed

2.Project Outcome: to develop production of organic meat and milk

SUMMARY

Proje Başlığı:

Organik Ekmek Üretiminin Yaygınlaştırılması

Sektör:

Projenin Uygulandığı Yer (Place)

Projenin Maliyeti

(Türk Lirası)

(Projest Cost,TL)

Lider Kuruluş Ya Da Ortak

(Institution)

Proje iştirakçileri

Finansman Sağlayan Donör Kuruluş10

(Donor Institutions)

Donör Kuruluş Tarafından Sağlanan Katkı Tutarı(Contributed. Amt. €)

Tarih

(Date)

ERZURUM, ERZİNCAN, AĞRI VE KÖYLERİ

450.000

İBB

DOĞTAR BESBİR

IHE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL HALK EKMEK

05.08.2005-05.08.2010

Projenin Hedefi Ve Çıktıları (Project Objectives And Outcome)

1 . Project Aim: by increasing production of organic wheat to get healthy food

2.Project Outcome: to generalize production of organic bread

SUMMARY

Proje Başlığı:

Yerli Tahılların Korunup Yaygınlaştırılması

Sektör:

Projenin Uygulandığı Yer (Place)

Projenin Maliyeti

(Türk Lirası)

(Projest Cost,TL)

Lider Kuruluş Ya Da Ortak

(Institution)

Proje iştirakçileri

Finansman Sağlayan Donör Kuruluş10

(Donor Institutions)

Donör Kuruluş Tarafından Sağlanan Katkı Tutarı(Contributed. Amt. €)

Tarih

(Date)

ERZURUM, AZİZİYE, AŞKALE,PASİNLER İLÇESİ

95.000

UNDP

DOĞTAR BESBİR

BTC

BTC

01.03.2004-01.03.2005

Projenin Hedefi Ve Çıktıları (Project Objectives And Outcome)

1.Project Aim: to save local seed and to generalize their production

2.Project Outcome:

SUMMARY

Proje Başlığı:

Organik Tarımda rastlantısal hatalar için algoritma stratejilerinin geliştirilmesi projesi

Sektör:

Projenin Uygulandığı Yer (Place)

Projenin Maliyeti

(Türk Lirası)

(Projest Cost,TL)

Lider Kuruluş Ya Da Ortak

(Institution)

Proje iştirakçileri

Finansman Sağlayan Donör Kuruluş10

(Donor Institutions)

Donör Kuruluş Tarafından Sağlanan Katkı Tutarı(Contributed. Amt. €)

Tarih

(Date)

ULUSAL

222.000TL

DOĞTAR BESBİR

IFOAM

AÜ, EGE Ü, İTÜ

KUDAKA

01.03.2004-01.03.2005

Projenin Hedefi Ve Çıktıları (Project Objectives And Outcome)

1. Project Aim: In addition to TC (Turkish Republic) Organic Agriculture Regulations, to create a special objectives

2.Project Outcome: to make organic products distinctive on markets."

SUMMARY